Bezpłatna wycena sprawy: +48 32 376 53 50
VERSUS Wojdas Kluz Sp. J. Kancelaria Prawna
START KANCELARIA CENNIK KONTAKT

×

+48 32 376 53 50

OBSŁUGA  PRAWNA

OBSŁUGA  PRAWNA

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w zakresie:
- Prawo cywilne - - Prawo handlowe - - Prawo wekslowe - - Prawo upadłościowe i naprawcze - - Upadłość konsumencka - - Prawo rodzinne i opiekuńcze - - Prawo spadkowe - - Więcej - - Kontakt -
Prawo cywilne Prawo handlowe Prawo wekslowe Prawo upadłościowe i naprawcze Prawo rodzinne i opiekuńcze Prawo spadkowe Windykacja

FAKTORING  I  POŻYCZKI

FAKTORING

Kupujemy wierzytelności przed terminem ich wymagalności.
Stosujemy umowy stałe lub jednorazowe.
Szybka decyzja i szybka realizacja.

POŻYCZKI

Udzielamy krótkoterminowych pożyczek
do roku czasu.
Warunki uzyskania oraz spłaty ustalamy indywidualnie.
- Więcej - - Kontakt -

FAKTORING

Kupujemy wierzytelności przed terminem ich wymagalności.
Stosujemy umowy stałe lub jednorazowe.
Szybka decyzja i szybka realizacja.

POŻYCZKI

Udzielamy krótkoterminowych pożyczek do roku czasu.
Warunki uzyskania oraz spłaty ustalamy indywidualnie.

- Więcej - - Kontakt - ×

ODSZKODOWANIA

ODSZKODOWANIA

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń za szkody majątkowe, osobowe i komunikacyjne.
Reprezentujemy klienta w zakresie wszelkich spraw związanych z odszkodowaniami i zadośćuczynieniami.
Zapewniamy obsługę prawną.
- Więcej - - Kontakt -

ODSZKODOWANIA

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń za szkody majątkowe, osobowe i komunikacyjne.
Reprezentujemy klienta w zakresie wszelkich spraw związanych z odszkodowaniami i zadośćuczynieniami.
Zapewniamy obsługę prawną.
- Więcej - - Kontakt - ×

WINDYKACJA

WINDYKACJA

Polubowna, sądowa, komornicza.
Bez opłat wstępnych.
Również długi zastrzeżone.
Warunki współpracy ustalamy indywidualnie.
- Więcej - - Kontakt -

WINDYKACJA

Polubowna, sądowa, komornicza.
Bez opłat wstępnych.
Również długi zastrzeżone.
Warunki współpracy ustalamy indywidualnie.
- Więcej - - Kontakt - ×

MONITORING  NALEŻNOŚCI

MONITORING  NALEŻNOŚCI

Oferujemy nadzór nad określoną grupą kontrahentów lub należności.
Udostępniamy Państwu pieczęć, której treść ma na celu zdyscyplinowanie dłużnika do terminowej płatności.
- Więcej - - Kontakt -

MONITORING
NALEŻNOŚCI

Oferujemy nadzór nad określoną grupą kontrahentów lub należności.
Udostępniamy Państwu pieczęć, której treść ma na celu zdyscyplinowanie dłużnika do terminowej płatności.
- Więcej - - Kontakt - ×

PROGRAMY  ODDŁUŻENIOWE

PROGRAMY  ODDŁUŻENIOWE

Czyli jak zapłacić mniej i póżniej...?
Upadłość konsumencka
Projekty oraz warunki współpracy ustalamy indywidualnie.

- Więcej - - Kontakt -

PROGRAMY
ODDŁUŻENIOWE

Czyli jak zapłacić mniej i póżniej...?
Upadłość konsumencka
Projekty oraz warunki współpracy ustalamy indywidualnie.

- Więcej - - Kontakt - ×